OBS d.o.o. Prohlášení o ochraně soukromí

Co to jsou osobní data a jak je shromažďujeme?

Osobní data jsou informace, která mohou být použita k vaší identifikaci. Takovéto informace jsou například vaše jméno, adresa, poštovní směrovací číslo, datum narození a pohlaví, IP adresa, telefonní číslo nebo vaše emailová adresa, platební informace…

Informace, které nejsou přímo spojené s vaší skutečnou identitou (jako například oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů webových stránek) do této kategorie nespadají.

My shromažďujeme osobní data u poptávek a rezervací cestovních služeb prostřednictvím call centra, webové stránky, přihlášky, online chatu, když platíte za naše služby, a také když se účastníte v soutěžích o ceny nebo se přihlásíte k odběru našeho Newsletteru. Osobní data také shromažďujeme pokaždé, když navštívíte naše webové stránky. Následující jsou specifické kategorie osobních dat, která shromažďujeme:

Následující jsou specifické kategorie osobních dat, která shromažďujeme:

 • jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, věk a pohlaví, informace týkající se toho, zda rezervujete jako rodina, jednotlivec, pár nebo přátelé, data z cestovních dokladů (identifikační číslo, národnost, datum vypršení platnosti a země vydání) pokud je tak vyžadováno, informace týkající se prostředků platby a jakýchkoliv jiných platebních informací, pokud je to nutné;
 • historii cest a informace týkající se možných dodatečných služeb, jako je pojištění, parkování apod.;
 • informace týkající se užívání naší webové stránky a přihlášky;
 • zprávy, které si s námi vyměníte, nebo nám zašlete prostřednictvím SMS, emailů, chat místností, telefonních hovorů a sociálních sítí.

K čemu vaše osobní data potřebujeme a po jakou dobu je uchováváme?

Vaše data mohou být použita k následujícím účelům:

 • zprostředkování smluvních cestovních služeb; data která od vás obdržíme jsou použita k poskytnutí turistických služeb týkajících se vašeho výletu;
 • komunikační účely spojené se změnami týkajícími se cesty nebo zprostředkování pomoci na cestě; tyto zprávy nejsou určeny k marketingu a nelze se odhlásit z jejich odběru;
 • potvrzení nebo autorizace plateb s kreditní kartou a jinými platebními kartami, používáme vaše platební informace k účetnictví, vyrovnání pohledávek a auditním účelům, a k rozpoznání a prevenci podvodných činů;
 • administrativní nebo právní účely: data jsou používána k statistickým a marketingovým analýzám, testování systémů, zákaznickým dotazníkům, kontrole kvality, údržbě a vývoji, nebo řešení sporů a požadavků;
 • bezpečnostní, zdravotní, administrativní úkony, prevence trestného činu nebo jeho rozpoznání: vaše data mohou být poskytnuta státu nebo exekutivním orgánům za účelem splnění právních požadavků;
 • komunikace se zákazníky: používáme data k posílení vztahů se zákazníky a ke zlepšení našich služeb a vašich zážitků;
 • marketing: pravidelně vás budeme informovat o našich speciálních nabídkách prostřednictvím emailu a pravidelně také poštou a po telefonu. V každé takovéto zprávě máte do budoucna možnost podobné zprávy odmítnout. Odmítnutí je velmi jednoduché, a to buď pomocí kliknutí na odkaz v emailu, odepsáním na zprávu nebo zodpovězením na telefonní hovor a je pro vás zcela bezplatné.

vaše osobní data jsou zpracovávána výhradně v rámci právních úprav týkajících se zpracování. Právní úpravy záleží na účelu v souvislosti s tím, jak jsme data získali. Vaše data získáváme buďto tím, že jste naším zákazníkem, nebo jste přihlášeni k odběru našeho Newsletteru, nebo na základě přijetí poukázky nebo účasti v soutěži o ceny.

Ve většině případů jsou vaše osobní data zpracována k vyplnění vaší cestovní smlouvy.

Osobní data jsou také zpracována k:

 • splnění právních povinností;
 • vašemu osobnímu souhlasu se zasíláním upozornění týkajících se našich nabídek (účast v soutěžích o ceny nebo přihlášení se k odběru elektronických zpráv);
 • ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné osoby v naléhavých případech;
 • v souladu s legitimními zájmy agentury (oznámením nabídek agentury statistických a tržních analýz, testování systémů, průzkumy zákazníků, kontrola kvality, údržba a vývoj nebo řešení sporů nebo požadavků).

Vaše data nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné ke splnění účelu, k němuž byla data zpracována. K určení vhodného období jejich uchovávání zohledňujeme rozsah, povahu a citlivost osobních údajů, účely, pro které jsou data zpracovávána, a zda je možné tyto účely možno dosáhnout jinými prostředky.

Při určování doby uchovávání je třeba rovněž vzít v úvahu zákonem stanovené lhůty, jako například zákon o dani z přidané hodnoty, obecná promlčecí lhůta a lhůta pro vyřizování stížností.

Když již Vaše osobní údaje nebudeme dále potřebovat, bezpečně je odstraníme nebo zničíme.

Komu vaše osobní data poskytujeme?

Vaše osobní data mohou být poskytována následujícím třetím stranám k účelům popsaným v těchto Zásadách:

 • poskytovatelům turistických služeb, jako např. hoteliérům, organizátorům cest, ski areálům k vydání permanentek, zprostředkovatelům půjčoven vybavení nebo vozidel, nosičům, průvodcům atd.;
 • GDS (Globální distribuční systém) rezervační systém prostřednictvím kterého rezervujeme turistické služby (letecké služby, hotely, půjčovny automobilů, přestupy, exkurze atd,);
 • pojišťovny – poskytovatelé cestovního pojištění pro zrušení cesty, úrazové pojištění nebo zdravotní pojištění s asistencí, pro které jste se rozhodli po rezervaci (např. Triglav, Grawe, Coris, Europäische ...);
 • společnosti poskytující kreditní a debetní karty, které provozují platby a kontroly proti podvodům, které mohou potřebovat informace o způsobu platby a rezervaci služeb cestovního ruchu ke zpracování plateb nebo zabezpečení platební transakce;
 • konzulátům, imigračním a celním orgánům za účelem udělování vstupních povolení, právních a daňových orgánů na základě jejich písemné žádosti, soudních orgánů a právních spolupracovníků při výkonu našich zákonných práv v souvislosti se smlouvou s vámi;
 • poskytovatelům důvěrných služeb, které používáme k řízení našeho podnikání, jako jsou externí odborníci v oblasti IT, poskytovatelé cloudových služeb, poskytovatelé e-mailových a SMS marketingových služeb a personalizovaní poskytovatelé veškerých služeb týkajících se tištěných materiálů, poskytovatelé služeb pro cílené marketingové kampaně, které vyžadují, aby poskytovatelé služeb poskytovali stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako agentura;
 • v kontextu soutěží o ceny budou vaše data poskytnuta relevantním partnerům, pokud k tomuto dochází detaily jsou specifikovány v Obecných pravidlech soutěže.
 • Sociální sítě: můžete mít přístup k webovým službám třetích stran prostřednictvím našeho webu nebo aplikace nebo před návštěvou našeho webu nebo aplikace. Ve chvíli kdy se zaregistrujete pomocí vašeho účtu na sociálních sítích, obdržíme vaše osobní data, které jste s námi záměrně sdíleli prostřednictvím těchto služeb sociálních sítí v souladu s vaším nastavením týkajícím se zásad ochrany osobních údajů za účelem zlepšení a přizpůsobení naší webové stránky nebo aplikace. Pluginy pro sociální média lze také použít na našich webových stránkách nebo v aplikaci. V důsledku toho budou vaše informace sdíleny s poskytovatelem sociálních médií a mohou být zobrazeny na profilech sociálních sítí, které chcete sdílet s ostatními lidmi ve vaší síti. Další informace o těchto postupech naleznete v zásadách ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů (třetích stran) sociálních sítí.

Agentura nabízí služby cestovního ruchu po celém světě, což čas od času vyžaduje zasílání osobních údajů třetím stranám, a to v rámci první odrážky mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) za účelem provedení cestovní smlouvy. Vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů není tak vysoká jako v EHP, požadujeme, aby všichni poskytovatelé služeb zpracovali údaje bezpečně a v souladu se zákony o ochraně údajů Slovinské republiky a EU.

Abychom zajistili zákonnost přenosu údajů mimo EHP, používáme standardní prostředky ochrany údajů mimo EHP.

Výslovně prohlašujeme, že neprodáváme žádné údaje, především osobní údaje, třetím stranám.

Jak chráníme vaše data?

Při uchovávání a sdělování vašich osobních údajů dodržujeme přísné bezpečnostní postupy a chráníme je před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Všechny webové stránky OBS d.o.o. nebo webové stránky používající OBS d.o.o. technologie a zejména údaje, které nám poskytnete, jsou chráněny protokolem SSL (Secure Socket Layer). SSL je standardní průmyslovou metodou šifrování osobních údajů a informací o kreditních kartách tak, aby mohla být bezpečně přenášena po internetu.

Platební informace jsou přenášeny prostřednictvím SSL pomocí vyhrazené síťové infrastruktury (MPLS).

Pokud jde o ochranu dat týkajících se vaší kreditní karty, rádi bychom vás výslovně varovali, že při on-line platbách by tyto informace měly být zadávány výhradně do polí, která jsou k tomu v rezervačních formulářích vyhrazena. Bezpečná manipulace s vašimi daty může být poskytována pouze tehdy, pokud splňujete předpokládanou metodu vyplňování formulářů.

Vaše údaje můžeme poskytnout třetím stranám výhradně v souladu s účely stanovenými v těchto zásadách. Od všech třetích stran je vyžadováno, aby měly odpovídající technické a provozní bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR.

Vaše práva vyplývající z ochrany osobních údajů

Za určitých okolností máte právo:

 • vyžádat si informace o tom, zda máme vaše osobní údaje, a pokud ano, jaké údaje a proč jsme shromáždili;
 • vyžádat si přístup k vašim osobním datům, který vám umožní získat kopii osobních dat které máme, a zkontrolovat, zdali jsou tyto data zpracovávány legálně;
 • vyžádat úpravy osobních dat která máme, což vám umožňuje upřesnit neúplné či nesprávné údaje;
 • požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud není důvod pro jejich další zpracování, nebo když uplatníte své právo vznést námitky proti dalšímu zpracování;
 • zpochybnit další zpracování osobních údajů, v případech, kdy se opíráme o legitimní zájem (i v případě legitimního zájmu třetí strany), pokud existují důvody týkající se vaší konkrétní situace; bez ohledu na ustanovení předchozí věty máte právo kdykoli vznést námitky, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu;
 • vyžádat si omezení zpracování vašich osobních údajů, které vám umožní zastavit zpracování vašich osobních údajů, například chcete-li abychom určili jejich přesnost nebo zkontrolovali důvody jejich dalšího zpracování;
 • požádat o přenos vašich osobních dat strukturovanou elektronickou formou jinému kontrolnímu orgánu;
 • vzít zpět váš souhlas nebo dohodu ke sběru, zpracování a přenosu vašich osobních údajů ke specifickým účelům; po obdržení oznámení o odvolání vašeho souhlasu přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje k účelům ke kterým byla tato data původně shromážděna, s výjimkou případů, ve kterých jsme k tomu právně zavázáni.

Chcete-li uplatnit některá z výše uvedených práv, zašlete prosím žádost e-mailem na adresu cs@mountvacation.com nebo poštou OBS d. o. o., Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana.

Nemusíte platit poplatek za přístup k vašim osobním údajům nebo za uplatnění jakéhokoli jiného práva. Přiměřený poplatek však může být účtován, pokud je vaše žádost o přístup zjevně neopodstatněná nebo nadměrná.

Případně můžeme odmítnout vaší žádosti za takovýchto okolností vyhovět. V případě uplatnění práv z tohoto titulu vás možná budeme muset požádat o určité informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost, což je pouze bezpečnostní opatření, které zajistí nezveřejnění osobních údajů neoprávněným osobám.

Cookies a sledování na webových stránkách

Při návštěvě naší webové stránky ukládá počítač do prohlížeče software v podobě souborů cookies. Soubory cookies ukládají informace o vašem používání webových stránek, které jsou poté používány společností OBS d.o.o. Použití souborů cookies vám usnadňuje používání funkcí, protože váš počítač rozpoznáme při dalších návštěvách, což zjednodušuje případné opětovné zadání dat.

Cookies, které používáme (malé soubory obsahující informace o konfiguraci) nám pomáhají určit frekvenci používání a počet uživatelů na našich webových stránkách a umožnit vám plně využít naší služby. Navíc, na základě těchto cookies, vám OBS d.o.o. může zaslat personalizované informace prostřednictvím e-mailu s cílem upozornit na rezervaci, konkrétní produkty nebo prodejní kampaně a doporučit produkty nebo služby, které by vás mohly zajímat.

Většina prohlížečů je nakonfigurována tak, aby automaticky přijímala cookies. Nicméně můžete cookies vypnout nebo nastavit váš prohlížeč tak, aby vás kdykoli informoval o odesílání souborů cookies. Existuje také možnost, že můžete kdykoli smazat uložené soubory cookies z vašeho pevného disku.

Používání souborů cookies je nezbytné k vytvoření rezervace. Bez souborů cookies můžete našich služeb využívat pouze limitovaně.

Upravit cookies a nastavení prohlížeče.

Pokud chcete vymazat soubory cookies nebo je zakázat, můžete to provést v nastavení vašeho webového prohlížeče.

Abychom vám s tímto pomohli, nabízíme vám odkazy na webové stránky:

Používáme tracking software pro sledování vzorců pohybu uživatelů a používání webových stránek, což nám pomáhá rozvíjet design a uspořádání našich webových stránek. Tento software neumožňuje záznam osobních údajů o cestujících.

Při každém přístupu k obsahu naší online nabídky se automaticky ukládají obecné informace (např. počet návštěvníků a doba trvání návštěvy na jednotlivých stránkách apod.). Tato data nejsou osobní, a proto jsou zpracovávány v anonymní podobě.

Tento typ dat používáme výhradně pro statistické účely a optimalizaci naší online nabídky.

Používání Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, což je online analytický systém od společnosti Google Inc. (»Google«). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace o vašem používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy), které soubor cookie získává, budou přeneseny na americký server Google, kde jsou informace uloženy.

Společnost Google tyto informace použije k analýze vašeho používání webových stránek, generování zpráv o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu. V případě potřeby poskytne společnost Google tyto informace třetím stranám v rozsahu, v jakém je to zákonem požadováno, nebo jestliže třetí strany tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Google. Společnost Google nebude žádným způsobem slučovat vaši IP adresu s jinými informacemi společnosti Google. Instalaci souborů cookies můžete zakázat správným nastavením softwaru prohlížeče. Musíme vám však připomenout, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí tohoto webu. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s tím, že společnost Google zpracovává shromážděná osobní data popsaným způsobem a za výše uvedenými účely.

Naše webové stránky používají funkci anonymizace poskytované službou Google Analytics. V tomto kontextu jsou adresy IP uloženy a zpracovány pouze ve zkrácené podobě, takže nemohou být propojeny s identitou konkrétní osoby.

Údaje služby Google Analytics také umožňují cílené zobrazení reklamních zpráv po celém World Wide Webu, kde společnost Google vlastní nebo najímá pozice své reklamy.

Integrace plug-inů

OBS d.o.o. používá různé plug-iny k poskytnutí lepšího uživatelského zážitku. Plugin-y lze také zablokovat v nastavení vašeho webového prohlížeče.

 • AddPlug – platforma která nám umožňuje jednoduše vystavovat nejlepší nabídky prostřednictvím banner reklam.
 • Facebook Pixel – dovoluje nám připomenout vám obsah, který jste navštívili na našich webových stránkách prostřednictvím reklamy na Facebooku.
 • AddThis – platforma pro snadné sdílení obsahu na různých sociálních sítích
 • Zopim – online chat platforma, která umožňuje návštěvníkům kontaktovat OBS d.o.o. službu podpory zákazníků přes »chat«
 • Zendesk – CRM platforma k ukládání předchozích otázek a komunikace s návštěvníky nebo zákazníky

Odkazy na další webové stránky

Naše online nabídka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na jiné poskytovatele. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný vliv na to, zda jejich provozovatelé dodržují ustanovení o ochraně údajů, nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost, rychlost a úplnost informací, které poskytují na svých webových stránkách.

Doporučujeme, abyste si přečetli jejich Zásady ochrany osobních údajů, protože se jejich zásady můžou lišit od našich.

Správce údajů

Společnost OBS d.o.o. je odpovědná za ukládání a zpracování osobních údajů, a současně je jako licencovaná cestovní kancelář a organizátor cest, poskytovatelem služeb.

Pokud máte jakékoliv otázky nebo s námi chcete sdílet vaše přání nebo komentáře ohledně zásad ochrany dat, kontaktujte nás prosím na emailové adrese cs@mountvacation.com.

Vzhledem ke změnám v legislativě v oblasti ochrany osobních údajů musíme čas od času upravit ustanovení, která se k tomuto vztahují. Doporučujeme proto, abyste se na tyto zásady čas od času podívali.


Správce webové stránky
OBS d.o.o., Letališka 29, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI78839068


Poslední úprava a zveřejnění těchto zásad: 25.5.2018